Djupdragning

med en presskraft på 300 ton...

Djupdragning ger sömlösa, runda detaljer.

Djupdragning är en avancerad tillverkningsmetod som kräver stor erfarenhet och kunnande, vilket Steelex har.

Med djupdragning skapas djupa, sömlösa detaljer med en komplex form. Två verktyg tillverkas för den detaljen, mellan dessa verktyg pressas sedan plåten.
Lämpliga material är rostfritt, aluminium, titan och koppar.

Med en presskraft på upp till 300 ton pressas sedan det övre verktyget ovanifrån ner i verktyget som ligger under med motsvarande form.

Plåten tänjs ut och antar nu samma form som verktyget som ligger under.

I vissa fall kombineras djupdragning med trycksvarvning. Den slutliga formgivningen av exempelvis vinklar och kanter sker då i trycksvarven.djupdragna detaljer  Exempel på djupdragna detaljer

djupdragning
djupningen kontrolleras