Laserskärning

laserskärning är överlägsen när det kommer till
figurskärning ...

Lasertekniken är bra att använda då man ska serie- och
stycktillverka en detalj i framför allt tunna material.

Tekniken bakom laserskärning erbjuder otroliga möjligheter
när det gäller konstruktion, kapacitet och materialval.
Lasertekniken klarar även att skära de figurer och former
som ingen annan metod skulle kunna genomföra.

Vi skär allt från mikrometerexakta snittspalter i tunna
halvledarchip till kvalitetssnitt i 30 millimeter tjock stålplåt.
Vid laserborrning gör laserstrålen allt från mycket små och
stora hål beröringsfritt i metall, plast, papper och sten.

Fördelarna med lasertekniken vid skärning av tunna och hårda
material är att det inte finns någon risk för att materialet
bryts.

Laserskärning = Flexibilitet och Hög måttnoggrannhet.
Arbetsyta 3000 x 1500 mm.

Fakta om laserskärning:
Laserstrålen framställs av en laserkälla. Laserstrålen riktas vinkelrätt mot materialet med hjälp av fiberoptik eller speglar. Laserstrålen fokuseras sedan via en lins till en punkt nära ytan
av materialet, där det bildas ett smalt snitt när den intensiva ljusstrålen träffar arbetsstycket.
Laserskärningen ger en mycket hög ytjämnhet och skärsnittet kan bli så smalt som några få tiondelsmillimeter, även rätvinkligheten på snittet är god.


laserskärning