Trycksvarvning

trycksvarvning är en snabb, effektiv och flexibel bearbetning av metaller ...

Den stora fördelen med trycksvarvning är flexibiliteten.
Möjligheterna för formen är väldigt stora och nästan vilka former som helst kan appliceras.
Tekniken ger stora möjligheter att enkelt och kostnadseffektivt byta form.
Det innebär korta omställningstider och låga omställningskostnader - en fördel gentemot andra tekniker.
Detta innebär inte att trycksvarvning endast lämpar sig för små serier utan tekniken kan även appliceras när det gäller produktion av större serier då den både är snabb, effektiv och har låga fasta kostnader.

Vi arbetar även med andra traditionella typer av svarvar. Vi använder den metod som bästa lämpar sig för kundens produkt.

Fakta om trycksvarvning:
Metoden skapar detaljer som är symmetriska kring en axel. Detta åstadkoms genom att tryck-svarven roterar ett arbetsstycke och samtidigt forma stycket med hjälp av kraften från tryckstålet.
Tryckstålet pressar arbetstycket mot en designad form, vilket innebär att processen kan repeteras.
Formen kan bestå av metaller, trä, eller is beroende på vilken utformning man vill åstadkomma på den slutgiltiga produkten.

Trycksvarvning

CNC-styrd svarv ZENN 100
manuell svarvning

Manuellt styrd svarv av Tommy.